เราให้บริการออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตผ่านนวัตกรรมมาตั้งแต่ 2001

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเกิดตลาดใหม่และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาคและประเทศคู่แข่งทางการผลิตที่มีความพร้อมของค่าจ้างแรงงานสร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของไทยทั้งด้านต้นทุน คุณภาพและความสามารถในการผลิต ซึ่งทำให้รูปแบบการผลิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในปัจจุบันระบบการผลิตแบบอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และมีราคาที่ผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ มีโซลูชั่นมากมายหลายรูปแบบแต่การเลือกระบบอัตโนมัติมิได้พิจารณาเฉพาะด้านต้นทุน คุณภาพและความสามารถในการผลิต ยังมีปัจจัยเรื่องความยากง่ายในการใช้งาน การอัพเกรด การซ่อมบำรุง การใช้พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยต่อตัวบุคลากรผู้ใช้งาน
บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด เราเป็นผู้นำการออกแบบนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคุณลักษณะที่ดีทีสุดแต่ละประเภทมาออกแบบประกอบรวมเข้าด้วยกันตามคุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมการผลิตเพิ่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์การออกแบบและคิดค้นวิธีการเพื่อนำเสนอหลักการวิศวกรรมตรงตามความต้องการเพื่อการผลิตของลูกค้าด้วยระบบที่แม่นยำ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยขั้นสูงต่อผู้ใช้งาน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมช่วยทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยและเพิ่มความเร็วในการผลิตได้เร็วขึ้น ใช้แรงงานมนุษย์น้อยลงและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

WHAT WE DO ?

บริการของเราประกอบด้วย:
1. ออกแบบระบบการผลิตและเครื่องจักรตามข้อกำหนดของลูกค้า
2. บริการออกแบบการใช้หุ่นยนต์และการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
3. ออกแบบระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
4. ผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรและการเชื่อมโครงสร้างเครื่องจักรกล

CAPABILITIES

เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตระบบการผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้า ที่สามารถให้บริการออกแบบเทิร์นคีย์และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติแบบครบวงจร เรามีวิศวกรที่ทักษะความสามารถในการพัฒนาระบบที่ไม่เหมือนใครด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการการผลิตของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ เริ่มจากรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการจัดส่งนำไปติดตั้งและปรับตั้งค่าต่างๆของแต่ละระบบเพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม เรารวบรวมความคิดที่ชาญฉลาดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าที่เกินเป้าหมายของคุณ

BUSINESS

PARTNERSHIP

SUPPLIER

LIST