เราให้บริการที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่

• การออกแบบเขียนแบบระบบเครื่องกล
• การออกแบบเขียนแบบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
• การออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติ (PLC) และหน้าจอสั่งงาน (HMI)
• การผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนและการเชื่อมการประกอบ
• การชุบการแข็งชิ้นส่วน ชุบอโนไดซ์ ชุบนิเกิล ชุบซิงค์ และการพ่นสี
• การประกอบกลไกชิ้นส่วนเครื่องกล ระบบไฮดรอลิก นิวเมติกซ์และเครื่องมือพิเศษ
• การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและเชื่อมต่อสายไฟฟ้าตู้ควบคุม
• การขนส่งการติดตั้งใช้งาน

Material Handling

จากเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่และการจัดการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติผ่านกระบวนการผลิต การบรรจุ และการจัดเก็บที่รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ด้านการลดต้นทุนที่สำคัญสำหรับการผลิต การลดปัญหาความผิดพลาดและจำนวนแรงงานสำหรับการตรวจสอบและคัดแยกวัสดุ เราสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยอุปกรณ์ควบคุมที่ทันสมัยและแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะถูกเคลื่อนย้าย, จัดการ, ควบคุม, เรียงลำดับ, เลือก, จัดวางตำแหน่ง, ค้นหา, ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานผลิตในปัจจุบัน

ผลงานที่ผ่านมา