AGVs Automated guided vehicle

เมื่อแรงงานไม่อาจทำงานได้ดีและสร้างความเสียหายในระบบการทำงานของการขนย้ายวัสดุ คลังสินค้า การเลือกหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนจะเป็นความคิดที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ AGV เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งสำหรับงานขนย้ายวัสดุอัตโนมัติ ที่สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบรองรับ QR Code แสงเลเซอร์และแถบแม่เหล็กแบบ AGV สามารถยกเคลื่อนย้ายสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง รองรับน้ำหนักสูงสุด 500-3000 กิโลกรัม ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และเมื่อไม่มีการทำงานจะกลับไปสถานีชาร์จแบบอัตโนมัติ สามารถทำงานร่วมกับแรงงานได้อย่างปลอดภัยด้วยเซนเซอร์รอบตัว เหมาะกับการใช้งานในคลังสินค้าร่วมกับแรงงาน

จุดเด่น

  • ปลอดภัยในการทำงานร่วมกับแรงงาน
  • รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 500-3000 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ยาวนานเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
  • เป็นมิตรกับต่อลิ่งแวดล้อม

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบ AGV จากผู้ผลิตที่คุณภาพและมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ประเภทให้เลือกใช้งานตามเงื่อนไขแตกต่างกันจากประเทศจีน ยี่ห้อคาซุน(CASUN) และดูแลบริการด้านอะไหล่รวมทั้งการซ่อมบำรุงหลังการใช้งาน

ชนิดของระบบ AGV

  • Tunnel AGV (Unidirectional Tunnel, Bi Direction tunnel)
  • Tuggle AGV (Unidirectional Tuggle, Omni Direction lifting Tuggle)
  • Laser guided forklift
  • Laser guided roller conveyor AGV
  • SLAM AGV Nation navigation AGV