บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด

เราเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เราให้บริการการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันหลากหลายอุตสาหกรรม ทีมวิศวกรจะทำการออกแบบสร้างแบบทั้งระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าควบคุมตามข้อกำหนดความต้องการของลูกค้า แล้วนำแบบไปผลิตให้เป็นชิ้นส่วน ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ออกแบบซ๊อฟแวร์ควบคุมตามเงื่อนไขตามลำดับขั้นตอนการผลิตของลูกค้าแต่ละราย เชื่อมต่อฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆเข้าด้วยกัน ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพสูงและจัดส่งไปยังสถานที่ของลูกค้าเพื่อการติดตั้งให้ทำงานอิสระหรือทำงานร่วมกับระบบการผลิตของลูกค้า รวมทั้งการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษา

ออกแบบ

ผลิต

ประกอบ

ทดสอบ

ติดตั้ง

ab-side

เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกลแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ ระบบลำเลียงวัสดุ การสร้างเครื่องจักรที่กำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่อัตโนมัติ, เครื่องจักรสำหรับขันน็อตสกรูอัตโนมัติ, และเครื่องจักรเพื่อการผลิตอัตโนมัติที่ออกแบบตามข้อกำหนดของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เราทำการผลิตชิ้นส่วนที่ออกแบบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนภายในโรงงานของเราเอง ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) ด้วยประสบการณ์ความรู้การทํางานมากว่า 19 ปี ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจะช่วยให้พวกเรามีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่กว้างขวางและสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้น เรามีการเรียนรู้วิธีการทำงาน เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆเสมอ เพื่อนำเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้า

เราเรียนรู้วิธีการและเทคโนโลยี่ใหม่ๆเพื่อนำเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับของลูกค้าของเรา การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภทจึงช่วยพวกเราเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่กว้างขวางขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น เราใช้เทคโนโลยีล่าสุด, ความคิดที่เป็นนวัตกรรม จากประสบการณ์พิเศษในการทํางานออกแบบการผลิตอัตโนมัติที่มากกว่า 20 ปี

Business Performance

บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนจดทะเบียนในชื่อ บริษัท โปรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์

2544

บริษัท ไปยังที่ตั้งมาที่อยู่เลขที่ 60/41 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและก่อสร้างโรงงานจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร

2546

เราเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โปรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด

2550

เราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001: 2008

2553

WHAT WE DO ?

เราให้บริการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลสำหรับการผลิตอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

• ออกแบบระบบการผลิตและเครื่องจักรตามข้อกำหนดของลูกค้า (CUSTOM MANUFACTURING SYSTEM AND MACHINE DESIGN)
• ออกแบบการใช้หุ่นยนต์และการเชื่อมต่อเทคโนโลยี (ROBOTIC DESIGN AND INTEGRATION SERVICES)
• ออกแบบระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (CUSTOM AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM)
• ผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรและการเชื่อมโครงสร้างเครื่องจักรกล (MACHINING & FABRICATION)

Standard & Certificate

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด

เราได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลทั้งในด้านการผลิตเครื่องจักร และการบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง